COM SOLUTIONS

Váš partner pre multilinguálne hlasové služby

ABOUT US


COM Solutions - Váš partner pre multilinguálne hlasové služby

COM Solutions bola založená ako partnerská spoločnosť rakúskej ARES Customer Care Solutions GmbH. Požiadavky na zákaznícky servis ako aj rámcové podmienky medzinárodných projektov vyžadujú náročné riešenia a najvyššiu flexibilitu. Naše partnerstvo s ARES Customer Care Solutions GmbH nám umožňuje poskytovať zákaznícky servis pre medzinárodné projekty s najvyšším dôrazom na efektivitu a flexibilitu. Spolu s rakúskym partnerom ponúka COM Solutions riešenia v oblasti Customer Care na najvyššej úrovni.S nasadením najmodernejších, celosvetovo uznávaných a overených postupov v oblasti Quality Management a Workforce Management úspešne spolupracujeme na projektoch rôznych veľkostí.

Vďaka našej stratégii medzinárodného pôsobenia dokážeme kedykoľvek flexibilne pokryť dopyt našich klientov. Výhody tejto stratégie sa ukazujú v oblastiach plánovania nasadzovania, pokrytia dopytov počas prevádzkovej špičky a v neposlednom rade aj v absolútnej kontrole vďaka regionálnym rámcovým podmienkam.

Náš skúsený Management Team vedie Bratislavskú pobočku pod vedením zakladateľa a konateľa spoločnosti. Náš Management Team disponuje rozsiahlymi vedomosťami a mnohoročnými skúsenosťami z pôsobenia na rakúskom trhu a prináša našim klientom denne špičkové výkony v mnohých odvetviach a s rôznorodým zameraním.

Moderné priestory našich pobočiek v Bratislave a Viedni vytvárajú našim zamestnancom prvotriedne pracovné podmienky a zabezpečujú ich vysokú spokojnosť. Viac ako 200 zamestnancov pracuje v našich pobočkách 24/7pre klientov našich uznávaných obchodných partnerov, ktorý plne dôverujú kvalite služieb, ktoré pre nich dokážeme zabezpečiť.

COM Solutions kladie najvyšší dôraz na jazykovú vybavenosť a komunikačné zručnosti svojich zamestnancov. Z tohoto dôvodu ponúkame priebežne našim zamestnancom kurzy so zameraním na rozvoj komunikačných zručností s možnosťami certifikácií. Jednotlivé požiadavky na jazykovú vybavenosť prispôsobujeme požiadavkám našich klientov na základe medzinárodných kritérií. Zamestnanci COM Solutions dosahujú v jazykoch ktorými komunikujú s klientami minimálne úroveň B2, samozrejme je však možné na základe individuálnych požiadaviek zabezpečiť vyššiu úroveň znalosti cudzieho jazyka.

Na stabilitu a kvalitu služieb, ktoré poskytujeme našim klientom kladieme ten najvyšší dôraz. Najvyššiu kvalitu služieb dosahujeme a udržiavame vďaka využívaniu inovatívnych manažérskych stratégií a kompetentnému a zohratému Management Team-u. Naše postupy v oblastiach Training, Quality, Workforce a Performance Management sú založené na celosvetovo overených štandardoch a sú taktiež priebežne prispôsobované a ďalej vyvíjané pre potreby jednotlivých projektov. Rovnako ako neustále rastúce a meniace sa požiadavky klientov je aj naša organizácia neustále optimalizovaná a vo vývoji.

Vďaka našim pobočkám v Bratislave a vo Viedni dokážeme pre našich partnerov zabezpečiť bezproblémové pokrytie služieb pre ich projekty.Sme si plne vedomí vysokokonkurenčného prostredia v oblasti zákazníckej podpory a podporujeme našich klientov v dosahovaní optimálnych cenových podmienok s dôrazom na optimálnu ponuku služieb podľa ich požiadaviek. Naši klienti si užívajú finančné výhody vyplývajúce z flexibility, ktorú poskytujeme vďaka našej medzinárodnej pôsobnosti.

SOLUTIONS


Workforce Management

Sme presvedčení o tom, že motivovaní a angažovaní zamestnanci sú kľúčom ku kvalitnej práci. Investujeme do našich zamestnancov aby sme našim partnerom poskytovali tie najlepšie služby.

Performance Management & Team Support

Vedúci zamestnanci majú v našej spoločnosti jasne definovaný popis práce a dbáme o jasné rozdelenie kompetencií. Vďaka tomu sa nám darí udržiavať vysokú efektivitu a kvalitu práce pri podpore našich zamestnancov ako i pri dennom riadení prevádzky.

Quality Management

Svetouznávané a úspešne overené nástroje manažmentu kvality nám denne pomáhajú dosahovať naše ciele. Tieto nástroje umožňujú mať pracovníkom nášho manažmentu kvality priamy dosah na kvalitu práce zamestnancov a zároveň každodenný objektívny prehľad o kvalite na úrovni tímu a projektu ako i následné meranie a porovnávanie, ktoré je kľúčové pre zvyšovanie kvality.

Strategický informačný manažment zabezpečuje plynulý prenos informácií medzi našimi biznis partnermi, COM Solutions a našimi zamestnancami.

Zaškolovanie a ďaľšie vzdelávanie

Poznáme najrozličnejšie tréningové metódy mnohých inštitútov a trénerov. S ohľadom na tieto vedomosti a naše nasadenie pri ich ďaľšom vývoji sme sa rozhodli vytvoriť vlastné koncepty a tieto aplikovať interne prostredníctvom našej tréningovej akadémie.

S pomocou našich skúsených trénerov sa nám darí neustále zvyšovať pozornosť a motiváciu našich zamestnancov a vďaka tomu dosahovať tie najlepšie výsledky kvality práce.

Každý z našich zamestnancov je vďaka základným ako aj rozšíreným tréningovým jednotkám pripravený poskytnúť výbornú zákaznícku podporu za každých okolností.

Sales - kompetencie

Naši Telesales zamestnanci majú fundované a dlhoročné skúsenosti v oblasti telefonického predaja. Dodatočne kladieme dôraz na rovnaké schopnosti aj pri našich zamestnancoch pracujúcich v oblasti Inbound. Spolu s našimi partnermi podnikáme kroky za účelom zvyšovania motivácie a dodatočného predaja našimi zamestnancami prostredníctvom finančných odmien.

Zákaznícka spokojnosť

Spolu s našimi partnermi kladieme najvyšší dôraz na spokojnosť zákazníkov. Naše metódy na dosahovanie tohto cieľa sú rozmanito a flexibilne prispôsobované jednotlivým skupinám zákazníkov ako aj oblastiam. Jednou z našich priorít je rozsiahle zaškolovanie zamestnancov a ich podpora, ktoré zabezpečujú pochopenie a úspešné aplikovanie týchto metód u zamestnancov.

Organizácia

Naša organizácia má horizontálnu štruktúru a stavia na silných stránkach našich tímov. Neustále zaškolovanie a kontinuálne vzdelávanie sú kľúčové pri rozvoji odolnosti a vysokej kvality práce našich zamestnancov. Vďaka tomu sa nám darí vychovávať budúcich vedúcich pracovníkov.

Kontaktujte nás s Vašou individuálnou ponukou.

MANAGEMENT


Michael Lossmann, Manažér

Po pracovných skúsenostiach nadobudnutých na rôznych manažérskych pozíciách v oblastiach telekomunikácií, personalistiky, poisťovníctva a bankovníctva viedol Michael Lossmann niekoľko rokov spoločnosť pôsobiacu celosvetovo v oblasti Customer Care/Callcenter ako COO rakúskej pobočky.

V roku 2012 prevzal ako konateľ ARES GmbH kompletnú agendu divízie Callcenter a následne založil v Bratislave spoločnosť COM Solutions k.s. rovnako ako aj partnerskú spoločnosť ARES Customer Care Solutions GmbH, ktoré v súčasnosti úspešne vedie ako samostatný konateľ a majiteľ.

Popri oblasti Customer Care Services pôsobí Michael Lossmann aj ako vlastník spoločnosti COM-SULT. Spoločnosť poskytuje riešenia na mieru v oblastiach komunikácie a marketingu, podporuje malé a stredné podniky pri oslovovaní cieľových skupín klientov a tým výrazne prispieva k ich úspechom.

Ďalšie informácie, tlačovú správu a Downloady najdete v oblasti tlač-e.

TEAM


Slúžime spolu – spolu sme COM Solutions.

Motivovaný a angažovaný Management Team s dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou v oblasti Customer Care sa denne úspešne stará o najlepšiu kvalitu našich služieb a dosahovanie Key Performance Indicators.

SERVICES


INOVATÍVNE I INDIVIDUÁLNE I TRANSPARENTNÉ I FLEXIBILNÉ

FrontOffice - Inbound Solutions

 Service Hotlines, Prijímanie objednávok, Zákaznícka podpora, Poradenstvo, Manažment sťažností, Helpdesk, Retention, Technická podpora, Núdzové volania a mnohé ďaľšie

Outbound Solutions

Získavanie nových klientov , Up- & Cross Selling, Dojednávanie termínov, Callbacks, Welcome & Care Calls, Retention a mnohé ďaľšie

BackOffice Solutions

E Mail-, Fax-, Spracovanie pošty, Správa adries, Database Management, Záznam objednávok ,a mnohé ďaľšie

Premium Solutions

špeciálne a komplexné úlohy, Premium Customer service požiadavky , napríklad Concierge Services a mnohé ďaľšie

Hľadáte spolahlivých partnerov pre Váš projekt alebo máte ďalšie otázky k našim poukám?
Radi Vám nezáväzne poradíme. Kontaktujte nás TU.

LOCATION


COM Solutions stavia na regionálnych výhodách pobočiek Bratislava / Slovenská Republika a Viedeň / Rakúsko.

Pobočka VIEDEŇ

ARES so svojou pobočkou vo Viedni a kapacitou 150 pracovných miest ponúka výbornú dostupnosť metrom (U4-Center) čo prispieva k jej obľúbenosti medzi zamestnancami.

ARES disponuje viacerými poschodiami v rámci jednej lokality a svojim zamestnancom poskytuje výborné vybavenie priestorov vrátane oddychových priestorov, terás a Meeting Points.

Moderné a príjemné priestory našej pobočky prispievajú k spokojnosti nášho tímu, čo je zároveň aj kľúčovým faktorom pre Customer Care.

Pobočka BRATISLAVA

Naša pobočka v samom centre Bratislavy spolupracuje úzko s pobočkou vo Viedni. Bratislavská pobočka disponuje až do 100 pracovnými miestami v atraktívnom prostredí. Pomocou flexibilných podmienok zamestnávame spokojných zamestnancov, ktorí disponujú nadštandardnou znalosťou nemeckého, anglického a slovenského jazyka. Našim zamestnancom poskytujeme výborné vybavenie pracoviska a najlepšiu dostupnosť.

Naše pobočky sú po technickej stránke kompletne prepojené a disponujú najmodernejšou technickou infraštruktúrou. COM Solutions pracuje s inovatívnymi riešeniami telefonických zariadení a tieto ponúka aj Vašim partnerom.

CAREERS


Využite šancu a urobte kariéru v COM Solutions.

Neustále hľadáme angažované a motivované osobnosti, ktoré majú chuť sa ďalej rozvíjať.
Ak disponujete výbornou znalosťou nemeckého jazyka a máte záujem tieto schopnosti uplatniť a ďalej rozvíjať nájde sa pre Vás v COM Solutions voľné pracovné miesto.

Popri nadštandarnom finančnom ohodnotení poskytujeme aj rôzne možnosti ďaľšieho vzdelávania, interné jazykové kurzy na rozvoj Vašich jazykových a komunikačných schopností.

Využite možnosť prihlásiť sa online a pošlite nám Vaše poklady vrátane motivačného listu a životopisu na.

-----------

Call Center Agent - Zákaznícka podpora v nemeckom jazyku - Nočné služby

Call Center Agent

Nasledujte nás! Investujeme čas do našich zamestnancov a požadujeme ich zaanažovanosť .
Všetci naši vedúci zamestnanci sú vyberaní z našich radov. Tešíme sa na Vás.

Adresse Bratislava

Bratislava

COM-Solutions K.S.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
Slovenská republika
E-Mail office@com-solutions.sk

Adresse Wien

Wien

ARES Customer Care Solutions GmbH
Schönbrunner Straße 218-220/B/3.02
1120 Wien, U4 Center
Österreich
E-Mail office@accs.at

CONTACT


Čo pre Vás môžme urobiť?

Name*

E-Mail Adresse*

Betreff

Nachricht

Bratislava

Bratislava

Telefon +43 1 99599 890
Telefax +43 1 99599 600
Mail office@com-solutions.sk
Web www.com-solutions.sk

Wien

Wien

Telefon +43 1 99599 0
Telefax +43 1 99599 600
Mail office@accs.at
Web www.accs.at