COM Solutions k.s.


Kontaktné informácie


Názov Spolocnosti: COM SOLUTIONS K.S.

Konatel: Michael Habersack-Lossmann

 

Sídlo: Železniciarska 13, 811 04 Bratislava, Slovenská Republika

Súdna príslušnost: Okresný súd Bratislava 1

Obchodný register: k.s., 1572/B

Email: office@com-solutions.sk

 

Podmienky používania:
Údaje uverejnené na tejto webstránke sú chránené autorským právom.

 

Webstránku vytvorily: best-ad-on.net